plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedel, hälsa och miljö

Läkemedelsrester i Australien och Europa

Läkemedel i Australiens rötslam

National Toxics Network (NTN), Australien, har släppt en ny rapport där man varnar för läkemedelsrester i rötslam som används som gödningsmedel. Mer än 200 olika läkemedel har hittats i vatten och jord, inklusive i Antarktis.

Läs mer

Vatten och läkemedel - två dagar i Uppsala

Water and pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment. Uppsala 12-13 april 2016. Huvudarrangör Svenskt Vatten. Dokumentationen finns här. Författare: Ingrid Eckerman  

Under två späckade dagar presenterades aktuell kunskap om rening av vatten från kemikalier som läkemedel.

Under några år har en ”klustergrupp” med representanter för olika ”stakeholders” arbetat med frågan läkemedel i vatten. Seminariet utgjorde avslutningen på detta arbete. Man hoppades få sökt anslag för att genomföra ett projekt med livscykelperspektiv i Uppsala. I detta skulle ingå att titta på läkemedelsförskrivning och prevention.

Läs mer