Diklofenak tillhör de riktigt otrevliga läkemedlen ur miljösynpunkt. Trots detta finns det många beredningar, t.ex. Voltaren gel. Allt som är på huden går ut med avloppsvattnet.

Flera matnyttiga rapporter om läkemedel och miljö har kommit nyligen.

Läkemedel i Australiens rötslam

National Toxics Network (NTN), Australien, har släppt en ny rapport där man varnar för läkemedelsrester i rötslam som används som gödningsmedel. Mer än 200 olika läkemedel har hittats i vatten och jord, inklusive i Antarktis.

Studier som jämför befintliga medicinska behandlingar med varandra inkluderar sällan icke-farmakologiska terapier, visar en studie publicerad i JAMA.

Mycket händer på läkemedelsområdet, både nationellt och i olika internationella instanser.

Miljöpåverkan av läkemedel är en prioriterad fråga för Landstinget Sörmland, och utifrån ett fastställt mål ska man ”medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken minskar med 10 %.

I samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har landstinget vid ett antal mätperioder sedan december 2008 låtit genomföra mätningar av det avloppsvatten som lämnar sjukhusen i länet.

Läs pressmeddelandet!  

 

Nu har Knivsta reningsverk, som ett av de första i världen, infört ett steg som renar avloppsvattnet från läkemedelsrester. Det är ett forskningsprojekt där man även studerar effekterna på ekologin i det mottagande vattendraget.

Template by JoomlaShine