plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedel, hälsa och miljö

Läkemedelsrester i Australien och Europa

Läkemedel i Australiens rötslam

National Toxics Network (NTN), Australien, har släppt en ny rapport där man varnar för läkemedelsrester i rötslam som används som gödningsmedel. Mer än 200 olika läkemedel har hittats i vatten och jord, inklusive i Antarktis.

Läs mer

Landstinget i Sörmland jobbar med läkemedel!

Miljöpåverkan av läkemedel är en prioriterad fråga för Landstinget Sörmland, och utifrån ett fastställt mål ska man ”medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken minskar med 10 %.

I samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har landstinget vid ett antal mätperioder sedan december 2008 låtit genomföra mätningar av det avloppsvatten som lämnar sjukhusen i länet.

Läs pressmeddelandet!