plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedel, hälsa och miljö

Landstinget i Sörmland jobbar med läkemedel!

Miljöpåverkan av läkemedel är en prioriterad fråga för Landstinget Sörmland, och utifrån ett fastställt mål ska man ”medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken minskar med 10 %.

I samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro har landstinget vid ett antal mätperioder sedan december 2008 låtit genomföra mätningar av det avloppsvatten som lämnar sjukhusen i länet.

Läs pressmeddelandet!  

 

Läkemedelsfrågan nu global

År 1997, när LfM spred vår rapport om läkemedel och miljö, var läkemedels miljöpåverkan en tämligen osynlig fråga. Rapporten blev en väckarklocka, liksom våra seminarier på 80-talet. Framför allt Apoteket AB och Stockholms läns landsting tog åt sig frågan som sedan vuxit både inom och utom Sverige. Den är nu högt uppe på FN- och WHO-nivå. Svenska institutioner är fortfarande pådrivande.

Läs mer