plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedel, hälsa och miljö

Läkemedel är potentiellt miljöfarliga

Läkemedel är kemiska produkter som är framställda för att vara biologiskt aktiva och dessutom svårnedbrytbara för att klara miljön i magsäcken. Detta innebär att de har större förmåga än många andra kemikalier att påverka levande organismer i naturen.

Läs mer

HCWH stöder ISDEs läkemedelsförslag till SAICM

I november lämnade vår internationella paraplyorganisation ISDE in ett förslag till den WHO-stödda organisationen SAICM att anta läkemedelsfrågan som en viktig miljöförorening att arbeta med. För närvarande är det remissperiod då andra organisationer ska tycka till om förslaget. Health Care Without Harm har nu gett sitt uttryckliga stöd för frågan.

LfM har via Läkarförbundet lyft frågan till WMAs kemikaliedeklaration, som omfattar även "drugs", och också besvarat en enkät från SAICM å Läkarförbundets vägnar. Vi får hoppas att någon av dessa organisationer nu uttrycker sitt stöd!

Läs mer

Läkemedelsfrågan nu global

År 1997, när LfM spred vår rapport om läkemedel och miljö, var läkemedels miljöpåverkan en tämligen osynlig fråga. Rapporten blev en väckarklocka, liksom våra seminarier på 80-talet. Framför allt Apoteket AB och Stockholms läns landsting tog åt sig frågan som sedan vuxit både inom och utom Sverige. Den är nu högt uppe på FN- och WHO-nivå. Svenska institutioner är fortfarande pådrivande.

Läs mer