År 1997, när LfM spred vår rapport om läkemedel och miljö, var läkemedels miljöpåverkan en tämligen osynlig fråga. Rapporten blev en väckarklocka, liksom våra seminarier på 80-talet. Framför allt Apoteket AB och Stockholms läns landsting tog åt sig frågan som sedan vuxit både inom och utom Sverige. Den är nu högt uppe på FN- och WHO-nivå. Svenska institutioner är fortfarande pådrivande.

Apoteket AB har besökt 29 leverantörer av olika slag i elva olika länder och genomfört en hållbarhetsrevision. Häri ingår både miljöpåverkan och socialt ansvar.

Vårens mätningar av läkemedelsrester i dricksvatten visade inte på några stora förändringar jämfört med förra året. Totalt analyserades 90 substanser och för det stora flertalet låg de uppmätta värdena under detektionsnivån.

I november lämnade vår internationella paraplyorganisation ISDE in ett förslag till den WHO-stödda organisationen SAICM att anta läkemedelsfrågan som en viktig miljöförorening att arbeta med. För närvarande är det remissperiod då andra organisationer ska tycka till om förslaget. Health Care Without Harm har nu gett sitt uttryckliga stöd för frågan.

LfM har via Läkarförbundet lyft frågan till WMAs kemikaliedeklaration, som omfattar även "drugs", och också besvarat en enkät från SAICM å Läkarförbundets vägnar. Vi får hoppas att någon av dessa organisationer nu uttrycker sitt stöd!

Sjukhusgruppen Sygehus Sønderjylland är nummer två i världen som antagit en grön policy beträffande läkemedel.
Läs mer

Man har nu för första gången upptäckt vissa läkemedel i fisk från Stockholms vatten. Rester av det antidepressiva läkemedlet citalopram samt det smärtstillande propoxyfen har hittats i lever från abborre fångad i Riddarfjärden.

Som trogna medlemmar och läsare av Nyhetsbrev och hemsida vet så har LfM engagerat sig i frågan om läkemedel och miljö. apport Läkemedel och miljö - vad vet vi idag? 1997 blev en puff på andra aktörer med mer resurser. Tack vare hängivna och drivande miljöchefer på Apoteket AB, Stockholms läns landsting och så småningom LIF och Läkemedelsverket så ligger Sverige långt fram i denna fråga - kanske har vi kommit längst i världen.

LfM:s krav att miljöfakta ska finnas i Fass har blivit uppfyllt. Regering och riksdag har förstått allvaret, och lobbyarbete bedrivs på EU-nivå. Nu är det dags att ställa krav på tillverkarna.

Template by JoomlaShine