Redan 1997 framhöll LfM i rapporten "Läkemedel och miljö - vad vet vi idag?" att miljöinformation bör vara en av rubrikerna under varje läkemedel i Fass.

Att läkemedelsrester kan nå grundvatten och dricksvatten är nu visat i Indien. Brunnsvatten är förorenat med bland annat antibiotika.
Läs i Läkemedelsvärlden 1.6.2009
Antiandrogena substanser i avloppsvatten kan vara en bidragande orsak till infertilitet hos män enligt en brittisk studie. De kan komma från olika läkemedel och bekämpningsmedel.

Läkemedelsindustrin är ofta en del av kemikalieindustrin. Båda är ökända när det gäller hänsynstagande till människor och miljö. Exemplen på hur profiten fått ta överhand är många. Enskilda och organisationer har fått kämpa hårt för att i en del fall få rättelse. Men det finns också goda krafter inom industrin.

MistraPharma är ett forskningsprogram om läkemedel och miljö. Deras forskning ligger bakom Läkemedelsverkets förslag om skärpta miljökrav i EU. Att de nu får 52 miljoner kronor under fyra år betyder att de kan gå in i fast 2:

    • Identifiera läkemedelssubstanser med hög miljöpåverkan
    • Utveckla reningsprocesser för restprodukter vid läkemedelstillverkning
    • Riskhantering och styrning inom regulatoriska sektorn

LfM, som puffat för frågan sedan 1997, gratulerar MistraPharma och Sverige till detta!

Läs pressmeddelandet!  Läkemedelsverket

Big news!  MistraPharma

Grön tillverkning av läkemedel kan bli verklighet genom svenskt förslag  Läkemedelsverket 16.6.2011

 

Enligt en artikel i Läkemedelsvärlden.se 10.2.2009 delar varuhuskedjor i USA ut gratis antibiotikakurer till sina kunder. Vanliga är tetracyclin, ciprofloxacin, erytromycin och fenoximetylpenicillin, dvs flera långlivade svårnedbrytbara preparat som borde användas bara i speciellt utvalda fall.
Läs mer!

NHS, Storbritanniens statliga sjukvårdsorganisation, har ett avancerat koldioxidprogram. Nu börjar titta på vilka fotavtryck i kolet som läkemedel avsätter. 

Carbon footprinting pharmaceuticals and medical devices
  NHS Sustainable Development Unit

Template by JoomlaShine