LfM har för ISDEs räkning tagit fram ett dokument om läkemedel och miljö ("Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants"). Detta har sänts till SAICM, Strategic Approach to International Chemicals Management, ett UNEP-organ där Sverige är en drivande kraft. Frågan har nu nominerats som en "emerging policy issue". Nu kan vi bara hoppas att SAICM förstår att även denna fråga måste bevakas.

Läs dokumentet på SAICMs hemsida.

En ny svensk studie visar att Tamilfu inte bryts ned i reningsverk. Den aktiva substansen finns i stället kvar i vattendrag där fåglar med influensavirus lever.

En ny doktorsavhandling om läkemedels effekter på mikrober i miljön har kommit till världen. Det är Sara Brosché vid Göteborgs universitet som studerat olika aspekter av läkemedel i miljön. Både synergism och antibiotikaresistens konstaterades.

Regeringen vill få utrett huruvida TLV kan och bör väga in miljöaspekter vid beslut om vilka läkemedel som ska ingå i förmånssystemet.

Läs mer!

Under Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 bedrevs ett intensivt arbete kring läkemedel och miljö från Läkemedelsverkets sida. I november arrangerade Läkemedelsverket en EU-konferens om hållbar utveckling och läkemedel.
Läs mer på svenska  
Read more in English  
Läs artiklarna i Information från Läkemedelsvärlden 6/2009 

banner__900

Den 14 november är dagen som kan vara avgörande för om SAICM, WHOs program för kemikalier och hälsa, tar sig an problemet med läkemedel i miljön.

Ett nytt begrepp, Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants eller EPPP, myntades för ett år sedan. Då nominerade International Society of Doctors for the Environment (ISDE), med stöd av LfM, läkemedel i miljön som en emerging issue till SAICM. 

Veckans Affärer har hela listan på vilka aktiva läkemedelssubstanser som tillverkas i Patancheru, Indien och i vilka läkemedel de kan finnas. Flest läkemedel på listan har det schweiziska bolaget Sandoz med elva olika generiska produkter, som alltså kan vara tillverkade i Patancheru.

Läs listan 

 

Template by JoomlaShine