Kvartära ammoniumföreningar används som desinfektionsmedel i rengöringsmedel och som antistatiskt medel i hårshampoo.

Detta är en gammal nyhet som legat till sig några månader. Från Dagens Medicin 2.3.2011 skriver jag av:

Landstinget i Östergötland går i bräschen för miljöarbetet. Nu ska det tvätta sin egen urin från läkemedelsrester.

Inte nog med att bakterier kan bli resistenta mot vanliga desinfektionsmedel - brittiska forskare har funnit att de samtidigt utvecklat resistens mot vissa antibiotika!

lmv-logo

Detta är rubriken på artikeln i Läkemedelsvärlden 9.11.2010 (åtkomlig på nätet endast för prenumeranter). Här skriver man om remissvaren för Läkemedelsverkets årsgamla rapport "Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans".

Detta tycks vara en nyhet som gått svenska media förbi.Cover Image

En spansk-marockansk forskargrupp har hittat en metod där man på 30 minuter kan fastställa närvaron av 20 olika läkemedelssubstanser. De har provat metoden på 20 olika mjölkprodukter, från människa, ko och get, och också hittat dessa substanser. Metoden är troligen användbar även för andra typer av mat.

Koncentrationerna av läkemedel i mjölk var mycket låga och utgör ingen risk för den som dricker mjölken. Men resultaten visar ändå på hur kemikalier återfinns i hela födoämneskedjan.

Den 1 december var det LfM som stod för programmet på Svenska Läkaresällskapets tisdagssammankomst.

banner__900

Det kom ett meddelande från Lilian Corra, ISDEs representant vid mötet med SAICM i Belgrad:

"Dear ISDE members, I am sorry to inform that the final resolution of the plenary is as follows:

The Open-ended Working Group,

Considers that the proposal did not meet the criteria for an emerging policy issue."

Template by JoomlaShine