Artikeln i Läkemedelsvärlden 7/2008 visar på hur västvärldens önskemål om låga priser på läkemedel bidrar till miljöförstöring i Asien.
Länk kommer snart.

MistraPharma släpper boken "En frisk framtid - Läkemedel i ett hållbart samhälle".
Läs mer!

HÅLLBAR LÄKEMEDELSANVÄDNING -  NU OCH I FRAMTIDEN

Landstingens nätverk för läkemedel och miljö inbjuder, tillsammans med Stockholms läns landsting, till seminarium om läkemedel och miljö. Ett seminarium om nya strategier, nyheter inom forskningen och praktiska exempel från sjukvården.

Joakim Larsson vid Göteborgs universitet leder studierna om läkemedelsutsläppen i Pantancheru, Indien.

Sedan ungefär tio år tillbaka känner man till att syntetiskt östrogen från p-piller kan påverka fisk som lever nedströms reningsverk. En ny studien från Göteborg visar att det finns risker även med syntetiska progesteronliknande hormon i p-piller.
Läs mer här!

Nyligen lyssnade jag när Bengt Mattson, miljöchef på Pfizer och miljötalesman för LIF (en paraplyorganisation för de forskande läkemedelsföretagen), berättade sin syn på företagens roll när det gäller läkemedel och miljö. Han ansåg att det måste löna sig för ett företag att ta miljöhänsyn både för tillverkning, förpackningar och transporter. Idag tar TLV endast hänsyn till priset när man beslutar om subvention. Det blir då ofta generika som köps in. Dessa tillverkas oftast där det är billigast - och billigast är det bland annat för att miljölagstiftningen är svag eller inte efterlevs. Kontrollen från de uppköpande bolagen tycks vara obefintlig.

Water and pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment. Uppsala 12-13 april 2016. Huvudarrangör Svenskt Vatten. Dokumentationen finns här. Författare: Ingrid Eckerman  

Under två späckade dagar presenterades aktuell kunskap om rening av vatten från kemikalier som läkemedel.

Under några år har en ”klustergrupp” med representanter för olika ”stakeholders” arbetat med frågan läkemedel i vatten. Seminariet utgjorde avslutningen på detta arbete. Man hoppades få sökt anslag för att genomföra ett projekt med livscykelperspektiv i Uppsala. I detta skulle ingå att titta på läkemedelsförskrivning och prevention.

Template by JoomlaShine