Arbetet med att minska mängderna läkemedel i miljön, fr.a. vatten, pågår.

Nu provas en ny teknik för nedbrytning av läkemedelsrester i avloppsvatten: Enzymer.

Några aktuella och gamla nyheter om läkemedel i miljön.

Inför den nationella läkemedelsstrategin (NLS) 2015 tog Läkemedelsverket fram särskilda miljökriterier. Läkemedlens påverkan på miljö ska minska lokalt och globalt.

Det kom ett brev från ISDE, International Society of Doctors for the Environment:

Dear friends,

After 5 years of hard work, ISDE International Secretary is glad to announce you that from NOW on Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants (EPPP) is part of the International Agenda of Chemicals.

En liten uppdatering om antibiotika och resistensutveckling.

Forskningsprojektet MistraPharma, om läkemedel och miljö, höll efter åtta år sitt gravöl med ett seminarium ”Ett hållbart recept för en frisk framtid”.

Template by JoomlaShine