plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedel, hälsa och miljö

TLV öppen för att ta miljöhänsyn vid subventionering av läkemedel

"Från tablett till toalett" var titeln på seminariet ordnat av Mistra Pharma och Svenskt Vatten den 19 januari.

Att TLV är öppna för att läkemedelsföretagen kan ta med miljöaspekter i förhandlingarna när de ansöker om subvention, väckte stor uppmärksamhet hos deltagarna.

Läs artikeln i Läkemedelsvärlden
Läs sammanfattningen av  Bengt Mattsson, Pfizers miljöchef (på engelska) 

 

"Läkemedel som miljöhot" i Läkartidningen

På initiativ av LfM har Läkartidningen gjort ett specialnummer 14-15/2012 om läkemedel och miljö. Föreningen har drivit denna fråga sedan 1997 då rapporten Läkemedel och miljö - vad vet vi idag? publicerades. Våra seminarier 2004 och 2005 bidrog till att lyfta upp frågan på bordet.

LÄKARNAS ANSVAR

World Medical Association (WMA) tog år 2010 fram en deklaration om kemikalier. LfM var då rådgivare till Sveriges Läkarförbund, vilket gjorde att läkemedel inkluderades. Samma år biföll Läkarförbundets fullmäktige en motion om att arbeta för någon förm av miljöcertifiering av läkemedel. Vad har då skett i Läkarförbundet?

Läs mer

Karmastudien om bröstcancer ökar läkemedel i miljön

Karmastudien handlar om förebyggande av bröstcancer. 100 000 kvinnor kartläggs beträffande levnadsvanor, barn, amning, DNA och sjukdomar. De kommer att följas under många år.
 
Aktuell forskning tyder på att miljögifter ökar risken för könshormonberoende cancer. Det hade varit naturligt att miljögifter skulle ingå i en så stor och påkostad studie. Men så är inte fallet. I frågeformuläret finns inte en enda fråga som kan relateras till hur mycket miljögifter kvinnan kan tänkas ha fått i sig under sitt liv. Det hade varit en enkel sak att  fråga om strömming och östersjölax och kanske också om hur man ammades och om mammans levnadsvanor. Inga blodprover för miljögifter ingår i studien.
 

Läs mer

Billiga läkemedel - till vilket pris?

Joakim Larsson, forskare i translationell farmakologi vid Vetenskapsrådet och docent i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, höll 1.9.2010 en mycket intressant och skrämmande föreläsning om läkemedel i vår miljö. Den ägde rum på Ekocentrum i Göteborg, i samverkan mellan Ingenjörer för Miljön och Läkare för Miljön.

Läs mer