plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Desinfektionsmedel stimulerar resistensutveckling!

Inte nog med att bakterier kan bli resistenta mot vanliga desinfektionsmedel - brittiska forskare har funnit att de samtidigt utvecklat resistens mot vissa antibiotika!
Enligt BBC News 28.12.2009 har forskare sett att sjukhusbakterien Pseudomonas aeruginosa utvecklat resistent mot desinfektionsmedel. Samtidigt fick de mutationer som gjorde dem resistenta mot ciprofloxacin, ett långlivat urinvägsantibiotikum.
Läs mer!