Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel. Arbetet har utmynnat i en rapport med ett antal förslag.
logo

Ett av problemen som Läkemedelsverket identifierat är problemen med att kontrollera vilken miljöpåverkan produktionsanläggningar har i andra länder som Indien. Myndigheten föreslår därför att krav på ett miljöcertifikat för produktionsanläggningarna för tillverkning av läkemedel och aktiva substanser förs in i lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP. Det här är ett krav som förvånar Bengt Mattsson, miljöchef på Pfizer och ordförande i Lif:s miljökommitté.
Läs mer i Läkemedelsvärlden
Ladda hem rapporten hos Läkemedelsverket!

Dela på:
Template by JoomlaShine