plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Hållbar utveckling och läkemedel

Under Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 bedrevs ett intensivt arbete kring läkemedel och miljö från Läkemedelsverkets sida. I november arrangerade Läkemedelsverket en EU-konferens om hållbar utveckling och läkemedel.
Läs mer på svenska  
Read more in English  
Läs artiklarna i Information från Läkemedelsvärlden 6/2009