Vanliga antibiotika som läckt till miljön kan hämma fotosyntesen i vattenlevande plantor.
På senare år har intresset växt för läkemedels potentiella effekter i naturen. Flera studier har påvisat antibiotika i ytvatten i koncentrationer som skulle kunna påverka akvatiska ekosystem. I en ny studie beskrivs hur ciprofloxacin kan interferera med fotosyntesen och hämma spenatplantors växt i laboratorier.

Ciprofloxasin hör till gruppen fluorokinoloner som används för enkla urinvägsinfektioner. Det är långlivat och svårnedbrytbart och skapar lätt resistensproblem. I Sverige har läkemedelskommittéerna i ett tiotal år angett att det endast ska användas inom sjukhusvården för svåra infektioner. Trots detta har förskrivningen inte gått ner till en rimlig nivå.

Här kan man läsa mer om studien.

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine