plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Även progesteronliknande läkemedel hämmar fiskars fortplantning

Sedan ungefär tio år tillbaka känner man till att syntetiskt östrogen från p-piller kan påverka fisk som lever nedströms reningsverk. En ny studien från Göteborg visar att det finns risker även med syntetiska progesteronliknande hormon i p-piller.
Läs mer här!