Studier som jämför befintliga medicinska behandlingar med varandra inkluderar sällan icke-farmakologiska terapier, visar en studie publicerad i JAMA.

Analys gjordes av alla randomiserade studier, observationsstudier och metalanyser där läkemedel ingick, publicerade 2008-2009 i de sex tidskrifter för allmänmedicin och intermedicin som hade störst inflytande. Av 328 jämförande studier var det en tredjedel som jämförde aktiva behandlingar med varandra. Av dessa var det endast en mindre del som jämförde farmakologisk och icke farmakologisk behandling. När jämförelse med aktiv behandling gjordes var det mindre troligt att resultatet utföll till fördel för testpreparatet än när det jämfördes med placebo ("passiv" behandling). 

Det kommer mer och mer evidens för olika icke-farmakologiska behandlingars effektivitet. Eftersom dessa ofta är billigare och har färre biverkningar borde ingå betydligt ofta i studierna.

Läs mer

 

Dela på:
Template by JoomlaShine