Vårens mätningar av läkemedelsrester i dricksvatten visade inte på några stora förändringar jämfört med förra året. Totalt analyserades 90 substanser och för det stora flertalet låg de uppmätta värdena under detektionsnivån.

De fem substanser som hittades i år kommer från läkemedel som är blodtryckssänkande, smärtstillande eller från läkemedel mot epilepsi eller allergi.

Kontakt:

Johanna Borgendahl, SLL Miljö, tel 737 39 46 johanna.borgendahl/at/sll.se  

 

 

 

– Halterna är fortsatt låga och det är bra att de inte ökar, men målsättningen är att vårt dricksvatten ska vara helt fritt från läkemedelsrester, säger Johanna Borgendahl, SLL Miljö.

Det är sjätte gången som halterna mäts i dricksvatten, men det är fortfarande svårt att urskilja några trender. De mäts för att ge en uppfattning om hur mycket läke-medel som finns i råvattnet som kommer in till reningsverken respektive ut i vårt dricksvatten. Stockholm tar råvatten från Mälaren, men avloppsvattnet släpps ut i Saltsjön. Därför är det inte Stockholms läkemedelsrester i vårt dricksvatten, utan de kommer från andra städer vid Mälaren.

Dela på:
Template by JoomlaShine