Amerikanska forskare har visat att sojaplantor tar upp läkemedel och andra ämnen från slam och avloppsvatten. Antibakteriella ämnen stannade inte i roten utan flyttade sig till bladen. Försöken har gjorts av forskare på universitetet i Toledo, Ohio, som odlade en i jordbruket vanligt förekommande sort av sojaböna i obehandlad och slambehandlad jord. Växterna vattnades med såväl rent vatten som avloppsvatten. Koncentrationerna av kemikalier var betydligt högre än "normalt". Alla testade ämnen (bl.a. antibiotika) fanns i hela växten, ofta i högre koncentration i bladen än i roten.

Detta motsäger den teori om "rot-jord-barriär" som tidigare föreslagits. Eftersom kreatur äter blad och stam finns risk för utveckling av antibiotikumresistens.

Läs referat på svenska    
Läs referat på engelska  
Artikeln finns här

  

Dela på:
Template by JoomlaShine