Svenska forskare har tittat vidare på vad som händer i vattnet som kommer från läkemedelsfabrikerna i Pondcherru i södra Indien. Det är de aktiva substanserna som tillverkas här. Europeiska företag importerar substanserna och blandar dem med inaktiva hjälpsubstanser för att få hanterabara tabletter.

I floden nedanför reningsverket i Pondcherru finns höga halter antibiotika. Forskarna har nu visat hur resistenta gener kan flytta sig från en sorts bakterie till en annan i flodvattnet. De som bor längs floden riskerar att smittas med dessa bakterier. Vi turister riskerar att ta med oss smittan hem.

Det finns också tecken till att de som bor längs floden och använder dess vatten har en hög sjuklighet som kan bero på läkemedel och andra kemikalier i dricksvattnet.

Den prispress som bl.a. Sverige har lagt på läkemedel bidrar till att läkemedelsföretagen köper in aktiva substanser så billigt som möjligt - t.ex. i länder där miljölagstiftningen och kontrollen är svag. På så sätt bidrar vi svenska läkare till att invånare i Indien blir smittade med resistenta bakterier, och att de blir sjuka av föroreningar i dricksvattnet.

Krav reses nu från olika håll att myndigheterna måste ta hänsyn även till hur ett läkemedel tillverkas innan beslut om subvention tas. Det är inte acceptabelt att göra som idag, att endast titta på priset. LfM stöder dessa krav, bland annat i kommande nummer av Läkartidningen och i förslag till symposium på den medicinska riksstämman i november-december. 

Läs pressreleasen från Sahlgrenska akademin (svenska)
Läs artikeln i Läkartidningen (svenska)
Läs pressreleasen från Mistra Pharma (engelska)
Lyssna på Dagens Eko
Läs artikeln på PlosOne
 (engelska)

 

Dela på:
Template by JoomlaShine