Nyligen lyssnade jag när Bengt Mattson, miljöchef på Pfizer och miljötalesman för LIF (en paraplyorganisation för de forskande läkemedelsföretagen), berättade sin syn på företagens roll när det gäller läkemedel och miljö. Han ansåg att det måste löna sig för ett företag att ta miljöhänsyn både för tillverkning, förpackningar och transporter. Idag tar TLV endast hänsyn till priset när man beslutar om subvention. Det blir då ofta generika som köps in. Dessa tillverkas oftast där det är billigast - och billigast är det bland annat för att miljölagstiftningen är svag eller inte efterlevs. Kontrollen från de uppköpande bolagen tycks vara obefintlig.

Ethel Forsbergs blogg

Bengt Mattssons blogg i kategorin "miljö"

Bertil Hagström, allmänmedicinare i Göteborg, kommenterar: Det finns också ett annat problem, som kanske är väl så stort. I många utvecklingsländer sker antibiotikaanvändningen utan kontroll och utan läkares förskrivning. Man köper sitt läkemedel över disk på apoteket, och på gatan säljs och köps läkemedel av vem som helst. Dessvärre är det inte bättre i många av EU-länderna. Även om det är formellt ska ske per recept från läkare, så sker en stor del av läkemedelsköpen via apotekarens gottfinnande och man får i princip vad man vill ha. Detta kan vara en resistensutvecklare av ännu större rang och kanske ett ämne för mer intresse framöver.

 

Dela på:
Template by JoomlaShine