En gen som bär med sig resistens mot ett stort antal antibiotika har hittats i både kloak- och drickvatten i Delhi, huvudstaden i Indien. Detta tyder på att många människor bär genen på sig. Och det gäller inte bara människor bosatta i Delhi, utan också turister från Indien och andra länder som besökt Delhi. Genen kan alltså finnas lite här och var på jordklotet.

Man behöver inte känna av denna gen så länge man är frisk. Men den dagen man får en allvarlig infektion, så finns det kanske inga antibiotika som hjälper. Man får ett längre och svårare sjukdomsförlopp, och risken att man inte klarar den ökar. Sårbart kan det också vara vid sådana operationer som är känsliga för infektioner, t.ex. höftproteser.

Idag satsas det väldigt lite pengar på forskning om nya antibiotika. Det är mer lönsamt för läkemedelsföretagen att hitta livsstilsläkemedel, som många människor ska ta kontinuerligt under många tiotals år.   

LÄS MER

Multiresistent gen i Delhis dricksvatten  Läkartidningen 7.4.2011

Indisk sjukvård tycks blunda för hoten   Läkartidningen 12.4.2011

"Resistenta sjukdomar finns överallt"  Läkartidningen 12.4.2011

Artikeln i Lancet  7.4.2011

Antibiotikaresistens i fokus på WHOs världshälsodag 7 april  Smittsskyddsinstitutet 4.4.2011  

Förbättrad antibiotikaanvändning i fokus i regeringens patientsäkerhetssatsning  Läkartidningen 3/2011

Dela på:
Template by JoomlaShine