Det kom ett brev om svin­uppfödning. Man förberedde en kampanj inom EU. Detta föranledde att jag tillskrev alla svenska EU-parlamentariker (18 stycken). Jag fick svar från Miljöpartiet  (Isabella Lövin och Carl Schlyter) samt Folkpartiet (Marit Paulsen).

Vad övriga partier anser vet vi alltså ingenting om.

Brevet jag sände

”Vi har nåtts av en kampanj mot svinuppfödning i den form som sker idag. I Sverige används inte antibiotika i förebyggande syfte. Men i andra länder bedrivs uppfödningen på sådant sätt att en riklig antibiotikumanvändning är ofrånkomlig.

I kampanjen varnas bland annat för att husflugor och kackerlackor kan sprida resistenta bakterier.

Som ni kanske vet så är spridning av antibiotikaresistens mellan bakterisorter ett stort hot mot bekämpandet av infektioner. Alternativ till antibiotika­behandling kan vara långvariga sjukhusvistelser (månader, år) där stora sår hålls öppna för att regelbundet kunna rengöras. Dödligheten i sådant som idag nästan verkar banalt, som halsfluss, bronkit-lunginflam­mation och urinvägsinfektioner kommer säkerligen att öka.

Vi undrar därför hur ni ser på detta problem, och hur ni använder de möjligheter att påverka som ni har.”

Svaret från Miljöpartiet

”Isabellas huvudfråga är fisk och hon satsar all sin kraft på detta. Men naturligtvis är hon också med och beslutar när andra frågor kommer upp och tar aktiv ställning i dessa frågorna.

Carl Schlyter som sitter i miljöutskottet för den gröna gruppen har jobbat en hel del med antibiotikafrågan. Man arbetat med att få ner antibiotikaanvänd­ningen hos gödkyckling, för en registrering av antibiotika för att få användningen under mer kontroll och för att se var antibiotika används mot. Sedan 2006 är det förbjudet inom Eu med antibiotika i tillväxtfrämjande syfte men för att veta om detta följs eller inte krävs strängare krav även på annan användning.”

Svaret från Folkpartiet 

”Hotet med antibiotikaresistens är något som Folkpartiet – genom Marit – har engagerat sig i länge. Redan i sitt djurskyddsbetänkande, som Europaparlamentet antog i maj 2010, betonade Marit följande:

"46.  Europaparlamentet vä­lkomnar medlemsstaternas kraftigt minskade användning av anti­biotika efter det att EU införde ett förbud mot användning av antibiotika som tillväxt­befräm­jande medel; sådan användning tillåts emellertid fortfarande i Förenta staterna och i vissa andra länder. Parlamentet förväntar sig dock att kommis­sionen och medlemsstaterna kommer att bemöta det tilltagande problemet med antibiotikaresistens hos djur på ett ansvarsfullt sätt. Parla­mentet uppmanar kommis­sionen att samla in och analysera uppgifter om användningen av djurhälsoprodukter, inklusive antibiotika, för att säkra att sådana produkter används effektivt."

Som en uppföljning har hon nyligen initierat en process, som utifrån en skriftlig fråga till EU-kommissionen (se bifogad fil), ska leda till en resolution om anti­biotika­resistens vilken Europa­parlamentet beräknas anta under våren.

Hennes skriftliga fråga godkändes igår av jordbruks­utskottets samordnare, och nu väntar vi bara på att utskotts­sekretariatet ska höra av sig om detaljplaneringen innan Marit – i nära samarbete med EFSA:s experter, som hon träffade i Parma i december – börjar skissa på sin resolution. 

Hon tar därför tacksamt emot idéer och inspel rörande vad en sådan resolution, enligt er upp­fattning, särskilt bör lyfta fram.”

 

Dela på:
Template by JoomlaShine