Detta är en gammal nyhet som legat till sig några månader. Från Dagens Medicin 2.3.2011 skriver jag av:

Landstinget i Östergötland går i bräschen för miljöarbetet. Nu ska det tvätta sin egen urin från läkemedelsrester.

- Det blir ett sätt att håla ihop kretsloppet, säger Karin Ramstedt, miljöstrateg vid Landstinget i Östergötland.

I dag används fosfor som gödningsmedel på våra åkrar. Men fosfor är dyrt och är en ändlig resurs som förr eller senare kommer att ta slut. Urin innehåller fosfor och skulle kunna användas för att spridas på åkrarna. Problemet är bara att urin ofta även innehåller läkmedelsrester, varför den inte får användas på åkrarna.

Därför vill Landstinget i Östergötland, i samarbete med företaget Teknikmarknad, utreda möjligheterna att ta bort läkemedelsrester från urinen "uppströms", det vill säga innan avloppet når reningsverket.

- Vi genomför nu en förstudie för att se om det över huvud taget är möjligt. Tanken är att testa och se om det går att genomföra i en av de byggnader som finns på universitetssjukhusets område här i Linköping, säger Karin Ramstedt.

Om allt faller väl ut kan förstudien resultera i ett pilotprojekt.

- Om den här typen av rening blir verklighet vet vi inte i dag, men vi tycke det är viktigt att vara med och hjälpa forskningen.

LÄS MER

Satsning på rening av läkemedelsrester  Pressmeddelande, Landstinget i Östergötland 25.2.2011 
Så skapar du gödsel av kisset
  Ny Teknik 16.3.2011
Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk Rapport 2010:1, Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Läkemedelsrester i avloppsvatten  AMM 1/2010, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro   

Dela på:
Template by JoomlaShine