Nu dyker konspirationsteorierna upp också beträffande den superresistenta colibakterien EHEC, som spritts via böngroddar i Tyskland.

I Natural News 6.6.2011 påstår man att det är otänkbart att en "vild" bakterie skulle kunna utsättas för alla de åtta grupper av antibiotika som den tyska O104-stammen är resistent mot. Den skulle heller inte kunna vara betalaktamasproducerande. Alltså måste den vara framställd medvetet. Läkemedelsindustrin pekas ut på grumliga grunder. Dessutom talar man om "biovapnen" som ska hjälpa oss att klara av infektionen, dvs olika lökar och örter.

Men betalaktamasproducerande E.coli har funnits i cirka 10 år. Och i reningsverken från farmaceutisk industri i Indien, kanske också i andra länder, finns multiresistenta E.coli som framgångsrikt blivit framodlade i reningsproceduren. Multiresistenta gener finns i vatten i Delhi som används för bevattning, tvätt, mat, dryck etc. Gener kan hoppa från den ena bakterien till den andra, oavsett om de tillhör samma sort eller ej. Och nu har man "superbugs" även i Delhi. Fast man låtsas helst inte om dem, utan fortsätter sprida antibiotika i samhället för att ge patienter ett hopp. Detta innebär säkerligen att ett antal tyskar och svenskar som besökt Delhi (t.ex. jag) bär på superresistenta gener.

Enligt kommande artikel i Läkartidningen 29-31/2011 blir ett fåtal EHEC-patienter långvariga utsöndrare av EHEC. Den som arbetar med oförpackade livsmedel eller vårdar späda barn, förskolebarn eller patienter med gravt nedsatt immunförsvar måste lämna negativa prov före återgång till arbete. Men om man inte varit så sjuk, eller om man behandlats utomlands, så sker inga sådana kontroller. Risken att sprida smittan vidare blir större. Idag vet vi t.ex. inte mycket om hur bra superbakterierna överlever reningsverken.

I Tyskland är det böngroddar från en ekologisk gård som tycks vara källan. "Infekterade frön eller dålig hygien" skulle vara orsaken. Vi har tidigare haft utbrott av magtarmsjuka i Sverige där smittan kom med importerade böngroddar från ett asiatiskt land. Vid ett EHEC-utbrott i södra Sverige var det kor som spred smittan till ett vattendrag där en bonde tog vatten för bevattning av grönsaker.

Så det är säkert via bevattning, kanske sprayning, som böngroddarna blivit smittoförande. Böngroddar är väl extra luriga, eftersom de inte kokas och de är svåra att tvätta ordentligt. Men det finns väl inget annat att göra än att skölja sina grönsaker, också de ekologiska.

Nu är det inte i första hand kemikalier man vill tvätta bort, utan skit. Tänkvärt!

LÄS

Groddar källa till EHEC-smitta Aftonbladet 10.6.2011

"The suberbugs are here" Läkare för Miljön 10.6.2011

EHEC uppstår inte i grönsaker Kollega 9.6.2011

EHEC kan ge allvarlig tarminfektion även hos vuxna lakartidningen.se 30.5.2011

Forensic evidence emerges that European e.coli suberbug was bioengineered to produce human fatalities Natural News 6.6.2011

The reason why this deadly E.coli makes doctors shudder Guardian Weekly 5.6.2011

Multiresistenta gener i Delhis vatten Läkare för Miljön 17.4.2011

Antibiotika i naturen - nytt sätt att fungera Läkare för Miljön 20.1.2011

Billiga läkemedel - till vilket pris? Läkare för Miljön 26.9.2010

Våra billiga mediciner skapar multiresistens Läkare för Miljön 1.9.2010

 

Länkat till Intressant.

Dela på:
Gravatar
Tack för din kommentar! Smittskyddsinst itutets uppdatering 16 juni anger fortfarande råa groddar som smittkälla. Det jag ville säga är att det finns goda möjligheter för "vilda" bakterier att bli multiresistenta . Det behövs inget laboratorium för det.
Gravatar
Niklas Högberg
Denna artikel bör korrigeras eftersom teorin om böngroddar nu är avförd. Ekologiska gårdar har med stor sannolikhet ingenting med saken att göra. "Konspirationste orierna" gör gällande att det är GMO-industrin som vill svärta ner den småskaliga ekomatens rykte. Det finns en fara i att kalla det konspirationste orier, eftersom man då vanemässigt och automatiskt avfärdar innehållet i kritiken.
Template by JoomlaShine