Som trogna medlemmar och läsare av Nyhetsbrev och hemsida vet så har LfM engagerat sig i frågan om läkemedel och miljö. apport Läkemedel och miljö - vad vet vi idag? 1997 blev en puff på andra aktörer med mer resurser. Tack vare hängivna och drivande miljöchefer på Apoteket AB, Stockholms läns landsting och så småningom LIF och Läkemedelsverket så ligger Sverige långt fram i denna fråga - kanske har vi kommit längst i världen.

LfM:s krav att miljöfakta ska finnas i Fass har blivit uppfyllt. Regering och riksdag har förstått allvaret, och lobbyarbete bedrivs på EU-nivå. Nu är det dags att ställa krav på tillverkarna.

Det som gjort att arbetet tagit fart de senaste åren är nog larmen om antibiotikaresistens. Redan i 1997 år rapport pekade LfM på risken för att antibiotika i naturen skulle kunna bidra till detta. Nu vet vi att multiresistenta gener och bakterier finns t.ex. nedom reningsverk för farmaceutisk industri och i kranvatten i Indien. Ingenting säger att situationen är bättre i t.ex. Kina, som också står för en stor del av tillverkningen av aktiv läkemedelssubstans.

Till webbplatsens startsida

Läkemedelsverket har nu tagit fram en ny rapport om hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. Förslaget innebär att reglerna för miljökontroll införs i tillverkningsbestämmelserna inom ramen för god tillverkningssed (GMP), det regelverk som alla läkemedelstillverkare måste följa. Därefter krävs ändringar i EU:s läkemedelsdirektiv och en ny förordning som ska reglera vilka läkemedelssubstanser som omfattas och vilka utsläppsnivåer som inte är godtagbara.

Grön tillverkning av läkemedel kan bli verklighet genom svenskt förslag  Läkemedelsverket 16.6.2011

Läs mer om läkemedel och miljö här.

Dela på:
Template by JoomlaShine