Sedan Joakim Larsson från Göteborgs universitet för några år sedan publicerade sin studie om höga koncentrationer av läkemedel nedströms läkemedelsfabriker i Indien har uppmärksamheten koncentrerats dit. Någon har kanske tänkt på Kina.

Men det är som med människor och sjukdomar. Om du inte hittar dem beror det på att du inte undersökt tillräckligt. Nu har man undersökt flodvatten nedanför reningsverk i Frankrike och USA, där reningsverken tar emot vatten från läkemedelsindustrier. Även här hittade man läkemedelsrester i vattnet.

I Frankrike konstaterade man störningar av könsorgan hos fiskar.

Läs mer i Nature 476, 265 (2011).

Dela på:
Template by JoomlaShine