Vid Uppsala universitet har nu visats att en koncentration av 0,1 nanogram fluorokinolon per milliliter kan räcka till selektion av resistenta bakterier. Det är halter som man kan tänka sig finns i naturen, dit de kommit via urin från människor och husdjur.

Kinoloner är en grupp antibiotika som är extremt stabila, dvs de bryts inte ner i människan eller miljön. De används i huvudsak vid urinvägsinfektioner, också banala sådana där andra alternativ finns. Redan i mitten av 1990-talet varnades för den långa "ekoskuggan" från dessa preparat. Vid litteratursökning för vår rapport 1997 Läkemedel och miljö - vad vet vi idag? fann vi uppgifter om aktiv substans i kokad fisk som fångats i närheten av fiskodlingar. 

Det tog dock många år innan de togs bort från landstingens rekommendationslistor. Fortfarande idag finns det läkare som använder kinoloner som förstahandspreparat.

I artikeln diskuteras möjligheten att rena avloppsvatten ytterligare. Detta har beräknats kosta 1300 kronor extra per invånare och år och kräver ökade insatser av energi och kemikalier. Fördelen är att även andra icke önskvärda ämnen tas bort.

LÄS ARTIKELN

Selection of Resistant Bacteria at Very Low Antibiotic Concentrations  Gullberg et al, PLoS Pathogens 21.7.2011

 

Dela på:
Template by JoomlaShine