plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Ska TLV kunna ta miljöhänsyn?

Regeringen vill få utrett huruvida TLV kan och bör väga in miljöaspekter vid beslut om vilka läkemedel som ska ingå i förmånssystemet.

Läs mer!