Regeringen vill få utrett huruvida TLV kan och bör väga in miljöaspekter vid beslut om vilka läkemedel som ska ingå i förmånssystemet.

Läs mer!

Dela på:
Template by JoomlaShine