plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Fågelinfluensa resistent mot Tamiflu reell risk

Influensaläkemedlet Tamiflu kommer ut i vattenmiljön då det används i stora mängder. Det visar en ny avhandling vid Uppsala universitet. Låga nivåer av Tamiflu i vatten har också visat sig ge resistens i influensavirus hos änder. Resistenta fågelvirus utgör en fara även för människor och eftersom Tamiflu är en hörnsten i många länders beredskapsplaner är fynden allvarliga.

Se pressmeddelande från Uppsala universitet

Avhandlingen Tamiflu® - Use It and Lose It?