plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

EU inkluderar läkemedel bland farliga kemikalier

När EU nyligen utökat sin lista över farliga kemikaler som ska kontrolleras så ingår för första gången tre läkemedel där. Det rör sig om två östrogensubstanser, 17 alpha-ethinylestradiol (EE2) och 17 beta-estradiol (E2), samt en antiinflammatorisk, diklofenak.

Detta betyder att EU-länderna i framtiden måste ta med dessa substanser när det gäller att skydda vattendragen.  

Diklofenak finns med på EU-kommissionens föreslagna lista till skärpta vattenkvalitetsnormer (EQS). Idag finns 33 ämnen på listan som är en del av EU:s vattendirektiv. Diklofenak och ibuprofen är en av ytterligare två av 19 som föreslås läggas till denna lista.

LÄS MER: HCWH Europe