En ny avhandling visar att resistens kan uppkomma hos vilda änders influensavirus på grund av oseltavimir (Tamiflu) i flodvatten. Denna refereras i Läkartidningen. Slutsatsen är att vi måste begränsa förskrivningen av oseltamivir till i övrigt friska patienter under icke-pandemiska perioder. Antivirala läkemedel har, liksom antibiotika, en begränsad livslängd på grund av resistensutveckling.

Intressant är att redan 2007 publicerade Läkemedelsvärlden en artikel om att Tamiflu inte bryts ner i reningsverk, och att den aktiva substansen finns kvar i vattendrag där fåglar med influensavirus lever. I åtminstone fem år har vi alltså känt till problemet.

LÄS MER

Viktigt att begränsa förskrivningen av oseltavimir  Läkartidningen 8/2012

Resistens mot Tamiflu kan utvecklas i vattendrag  Läkemedelsvärlden 3.10.2007

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Template by JoomlaShine