plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Som förskrivande läkare bidrar vi till miljöförstöringen!

Den 1 december var det LfM som stod för programmet på Svenska Läkaresällskapets tisdagssammankomst.

Seminariet har videofilmats in och ligger på Sällskapets hemsida.

Program:
Läkemedel i miljön och vårt dricksvattnet
Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön
Miljöklassificiering av läkemedel
Åke Wennmalm, miljödirektör, Stockholms läns landsting
Så styrs förskrivningsmönstret bland läkare
Björn Wettermark, Läkemedelscentrum, Stockholms läns landsting
Nationella och internationella perspektiv
Åke Wennmalm, miljödirektör, Stockholms läns landsting