Det känns fantastiskt! Det var just detta vi hoppades på när vi 1997 skickade runt vår rapport "Läkemedel och miljö" till alla tänkbara intressenter.

Alla politiska partier står bakom förslagen i delbetänkandet Minska riskerna med farliga ämnen!. För veterinärläkemedel görs miljöbedömningar före godkännande. Detta görs inte när det gäller humanläkemedel, och det vill man ändra.

Enligt artikeln i Dagens Medicin (ej på nätet) innehåller den flera förslag:

- Gränsen för hur stor milijöpåverkan ett läkemedel får ha ska sättas utifrån hur allvarlig sjukdomen är och om det finns alternativa likvärdiga behnadlingar.

- Den europeiska läkmedelsmyndigheten ska skapa en särskild databas med miljöuppgifter om läkemedel.

- Miljökrav ska föras in i EU:s standard för god tillverkningssed för läkemedel.

- Läkemedelsverket ska ta fram en plan för hur Sverige ska driva de här frågorna inom EU.

LfM har för närvarande inte kapacitet att läsa igenom rapporten och recensera den. Vi ser gärna att någon av våra läsare hjälper oss med detta! 

LÄS MER

Minska riskerna med farliga ämnen!  Miljövårdsberednigen juni 2012

Första strategin för att nå miljömålen  Regeringen.se 14.6.2012

Miljöaspekter på utveckling och tillverkning av läkemedel  Bengt Mattson, Pfizers ansvarsblogg. Referat från en temadag i april, troligen 2011.

Landstingens nätverk för läkemedel och miljö  Bengt Mattson, Pfizers miljö- och ansvarsblogg. Referat från seminarium 9 december, troligen 2010.

Sverige måste lyfta läkemedels miljöpåverkan globalt  Stockholms läns landsting, JanusInfo 29.1.2010


http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine