plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedels klimatpåverkan undersöks

NHS, den statliga hälsovårdsorganisationen i Storbritannien, arbetar mycket med sjukvårdens klimatpåverkan.

Nu har man startat ett projekt där man vill kartlägga "carbon footprint" från läkemedel och medicinsk utrustning.

Då känns det bra att LfM kunnat tillhandahålla medicinsk expertis i den grupp som under Miljöstyrningsrådets ledning tar fram miljömärkta EU-standarder för medicinskteknisk utrustning, bland annat för energiåtgång.

Carbon footprinting pharmaceuticals and medical devices