plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedels fotavtryck i kol kartläggs

NHS, Storbritanniens statliga sjukvårdsorganisation, har ett avancerat koldioxidprogram. Nu börjar titta på vilka fotavtryck i kolet som läkemedel avsätter. 

Carbon footprinting pharmaceuticals and medical devices
  NHS Sustainable Development Unit