Läkemedelsindustrin är ofta en del av kemikalieindustrin. Båda är ökända när det gäller hänsynstagande till människor och miljö. Exemplen på hur profiten fått ta överhand är många. Enskilda och organisationer har fått kämpa hårt för att i en del fall få rättelse. Men det finns också goda krafter inom industrin.

På 90-talet, när LfM tog fram rapporten Läkemedel och miljö - vad vet vi idag? fick vi mycket stöd från Recip. Vi vet att LiF (de forskande läkemedelsföretagen) aktivt deltagit i miljöklassficeringen av läkemedel. Pfizers svenska CSR- och miljöchef Bengt Mattson tycks drivas av ett genuint intresse för miljö och hållbarhet. 

CSR uttyds Corporate Social Responsibility. Det innebär att "företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten". Idag är CSR en självklar del av många företags arbete.

Myndigheternas roll är naturligtvis också viktig. Miljöstyrningsrådet har tagit fram miljökriterier för upphandling av läkemedel. Beroende på dels hur hårda de är, dels hur de tillämpas av landstingen och i lagstiftningen om subventioner, har de potential att styra industrin i rätt riktning.

Det har hänt mycket sedan 1997. Enligt Bengt Mattson är det dock långt till gröna läkemedel. Bland annat måste man vid upphandling och subventionering ta mycket större hänsyn till läkemedels miljöpåverkan. Detta är något som LfM instämmer med.
 

LÄS MER

Ansvarsblogg  Bengt Mattson, Pfizer AB 

Läkemedel och miljö - än är det långt till "gröna" läkemedel  Pharma Industry 3/2012

CSR Sweden 

Läkemedel och miljö  LiF

Läkemedel  Miljöstyrningsrådet

Kritik mot läkemedelsindustrin väcker upprörda känslor  Ingrid Eckerman 1.10.2012


http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine