En gång i tiden sade papperstillverkarna att det inte gick att framställa klorfritt papper. Då beslöt sig Sveriges kommuner att lägga ut en beställning på sådant. Och då gick det plötsligt! Inom loppet av några år var i princip allt papper som framställdes av svenska pappersbruk klorfritt. Nu försöker man använda samma metod på läkemedelsföretagen.

Upphandling kan allt så vara ett kraftfullt instrument att påverka företags miljöintresse. Sverige omfattas av EUs regelverk. Till en början ansågs miljökrav inte vara förenliga med EUs krav på att konkurrenshämmande faktorer inte får finnas med. Men när upphandling av miljövänliga bussar i Helsingfors gick hela vägen upp i domstolsproceduren så fastställdes att miljöanpassning var viktigare än konkurrens.

Landstingen, som upphandlar läkemedel för slutenvårdens del, har möjlighet att ställa miljökrav på produktionen av läkemedel, vilket bland annat Stockholms läns landsting (SLL) gjort. Om krav i upphandling ska ge resultat måste man dock lägga resurser på uppföljning. Det har SLL gjort nu.

I sitt Miljöbrev 7/2012 berättar man att sex av tolv utvärderade läkemedelsbolag inte levde upp till de miljökrav som ställts i kontraktsvillkoren. Bristerna handlar främst om saknade rutiner för att säkerställer att tillverkningslandets lagar om miljö, säkerhet och hälsa efterlevs. Det finns också brister i rutinerna för kontroll av fabrikernas utsläpp av läkemedelssubstanser och kemikalier.

Landstinget kommer nu att gå nu vidare, i ett första steg med fördjupad dialog med de aktuella leverantörerna. 

Av alla läkemedel som förbrukas i Sverige är det bara en del som används på sjukhusen. De allra flesta förskrivs i primärvården. Men om en fabrik förbättrar sina tillverkningsmetoder så gäller det förstås också läkemedel som säljs till våra apotek eller till sjukvården i andra länder. Vad SLL och andra svenska landsting gör kan alltså ha en långsiktigt positiv verkan. Att vara ett gott föredöme och visa på möjligheter är också viktigt i vårt arbete på EU-nivå.

LÄS OCKSÅ

Andra artiklar om läkemedel och miljö  

Läkemedel och miljö i praktiken. Vad kan landsting och regioner göra?  Läkartidningen 14/2012

Nu ska vi stoppa läkemedelsbovar  Ny Teknik 30.11.2011

Miljöprogram 2012-2016  Stockholms läns landsting
 

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine