En grupp från Globala gymnasiet i Stockholm har gjort en studie om hur läkemedelsrester påverkar Östersjön. Rapporten finns som bifogad fil till denna artikel.

De har tagit ett brett grepp och gjort ett mycket ambitiöst arbete med litteraturstudier, expertintervjuer, enkätstudie och laborationer.

Ur slutsatserna hämtar jag uppfattningen att det behövs en attitydförändring åtminstone hos yngre till hur man konsumerar och kasserar läkemedel. Nytt för mig var att utsläppen av hormonstörande substanser från pappersbruk är större än utsläppen av hormonstörande läkemedelsrester från människor.

Dela på:
Template by JoomlaShine