Regeringen har beslutat att läkemedel ska ingå i handlingsplanen för en giftfri miljö. Man vill ha ökad miljöhänsyn i EU:s och internationell läkemedelslagstiftning. Läkemedels påverkan på miljön ska vara undersökt före godkännande och det ska ställas miljökrav på tillverkning av läkemedel utanför EU. För detta krävs att man lobbar i EU.

Etappmålet är att senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Läkemedelsverket ska ansvara för uppföljningen av etappmålet i samråd med Kemikalieinspektionen.

LÄS MER

Regeringen vill se ökad hänsyn till miljön när läkemedel utvecklas och tillverkas  Pressmeddelande 31.10.2013

Läkemedel och miljö - dags att trycka på den gröna knappen  Pfizers ansarsblogg 1.11.2013

Läkemedelsverket 

Ökad miljöhänsyn i EUs läkemedelslagstiftning och internationellt  Miljömål.se 
 

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine