Att Tamiflu (oseltavimir, ett läkemedel mot influensavirus) inte bryts ner i reningsverk har svenska forskare visat tidigare. Man har funnit rester av Tamiflu i vattnet nedanför reningsverk, där änder simmat. Detta har oroat forskarna, eftersom änder kan vara bärare av influensavirus som i sin tur skulle kunna utveckla resistens mot Tamiflu. Eftersom resistens kan överföras till andra virus anser man att det finns en risk att mänskligt influensavirus blir resistent mot Tamiflu. Detta kan även komma att gälla nya läkemedel.

Man har nu funnit virus hos änder som är resistent för Tamiflu. Ett nytt läkemedel har utvecklats, och nu är man orolig för motsvarande utveckling.

Nu har forskare i Umeå och Uppsala fått anslag för att utveckla ett nationellt kunskapscentrum kring antivirala läkemedels miljöeffekter och risken för utveckling av resistenta influensavirus. Man ska också titta på möjligheter till bättre avloppsrening. 

Läs mer  

Dela på:
Template by JoomlaShine