År 1997, när LfM spred vår rapport om läkemedel och miljö, var läkemedels miljöpåverkan en tämligen osynlig fråga. Rapporten blev en väckarklocka, liksom våra seminarier på 80-talet. Framför allt Apoteket AB och Stockholms läns landsting tog åt sig frågan som sedan vuxit både inom och utom Sverige. Den är nu högt uppe på FN- och WHO-nivå. Svenska institutioner är fortfarande pådrivande.

- ISDE (International Society of Doctors for the Environment) har drivit frågan i SAICM, UNEP:s kemikalieorgan. Vid en workshop i Génève i april fick frågan bra gehör. Det finns stort hopp om att ämnet kommer att antas som en emerging policy issue vid nästa sammanträde 2015.  

- IPC är FN:s samordningsorgan för läkemedel. Här har man bildat en grupp för grön upphandling av läkemedel. Stockholms läns landsting är en av deltagarna.

- Nyligen ägde ett WHO-möte på toppnivå rum i Stockholm. Här diskuterades framför allt djurhållning och antibiotika. En resolution om antibiotikaresistens har antagits.

- EU har antagit en handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Såsom varande en av författarna av rapporten är det lite hisnande att följa utvecklingen!
 

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Template by JoomlaShine