plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkemedelsfrågan nu global

År 1997, när LfM spred vår rapport om läkemedel och miljö, var läkemedels miljöpåverkan en tämligen osynlig fråga. Rapporten blev en väckarklocka, liksom våra seminarier på 80-talet. Framför allt Apoteket AB och Stockholms läns landsting tog åt sig frågan som sedan vuxit både inom och utom Sverige. Den är nu högt uppe på FN- och WHO-nivå. Svenska institutioner är fortfarande pådrivande.

- ISDE (International Society of Doctors for the Environment) har drivit frågan i SAICM, UNEP:s kemikalieorgan. Vid en workshop i Génève i april fick frågan bra gehör. Det finns stort hopp om att ämnet kommer att antas som en emerging policy issue vid nästa sammanträde 2015.  

- IPC är FN:s samordningsorgan för läkemedel. Här har man bildat en grupp för grön upphandling av läkemedel. Stockholms läns landsting är en av deltagarna.

- Nyligen ägde ett WHO-möte på toppnivå rum i Stockholm. Här diskuterades framför allt djurhållning och antibiotika. En resolution om antibiotikaresistens har antagits.

- EU har antagit en handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Såsom varande en av författarna av rapporten är det lite hisnande att följa utvecklingen!
 

http://intressant.se/intressant