Nyligen har vi skrivit om den globala agendan för läkemedel och miljö. Men det händer saker även på nationell nivå.

Forskningsanslag utlyses till projekt för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Antibiotikaresistens har uppmärksammats stort under våren.  

Stockholms läns landsting fortsätter med sin miljöklassificering och ger årligen ut broschyren Miljöklassificerade läkemedel.

Läkemedelsboken med producentobunden information kom till då vi hade apoteksmonopol. Efter apoteksreformen har den övertagits av Socialstyrelsen. I nätupplagan (finns även som app) finns ett långt kapitel om läkemedel och miljön. 

FASS, utgiven av industrin, har ett långt kapitel om läkemedel och miljö. Miljöpåverkan finns med som en punkt i varje produktresumé - något som ansågs absolut omöjligt när vi kom med kravet i vår rapport 1997.

Apoteken har fortfarande miljöfrågan på sitt bord. Bland annat är alla apotek skyldiga att ta emot alla överblivna läkemedel, oavsett vem som sålt dem. Apoteket Hjärtat bedriver nu en kampanj för ökad återlämning. Apoteket AB, det enda statligt ägda apoteksbolaget, fortsätter, om än på lägre nivå sedan apoteksreformen genomfördes. 
 

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Template by JoomlaShine