Läkemedel i Australiens rötslam

National Toxics Network (NTN), Australien, har släppt en ny rapport där man varnar för läkemedelsrester i rötslam som används som gödningsmedel. Mer än 200 olika läkemedel har hittats i vatten och jord, inklusive i Antarktis.

NTN kräver tre omedelbara åtgärder: Bindande regler för läkemedelsrester i slam och återvunnet vatten, stopp för slam som gödning i väntan på ytterligare forskning, och investeringar i avancerad teknologi för eliminering av läkemedelsrester.

Pressmeddelande

Pharmaceutical pollution in the environment: issues for Australia, New Zealand and Pacific Regions  Bangalow, Australia: National Toxics Network, Maj 2015

Pharmaceuticals a hidden risk to the environment, says new report  The Sidney Morning Herald 31.5.2015

Läkemedel i Europas floder

En kartläggning av etinylöstradiol, östradiol och diklofenac i europeiska floder har gjorts. Forskarna uppskattar att halterna av etinylöstradiol överstiger rekommenderad halt i cirka 12 % av Europas floder. De skandinaviska och baltiska länderna klarar sig bäst.

Pharmaceutical pollution levels in European rivers assessed  Science for Environment Policy, European Commission 21.5.2015 

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine