Flera matnyttiga rapporter om läkemedel och miljö har kommit nyligen.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Läkemedelsrester och andra skadliga ämnen i avloppsreningsverk - koncentrationer, kvantifiering, beteende och reningsalternartiv
Svensk sammanfattning
Rapporten på engelska

SumOfUs

Bad medicine. How the pharmaceutical is contributing to the global rise of antbiotic-resistent superbugs. 
Läs boken!

MistraPharma

Forskningsinstitutet MistraPharma föreslår 10 rekommendationer för att förbättra riskvärderingen av humanläkemedel. Rekommendationerna baseras på den senaste vetenskapliga kunskapen om läkemedels effekter i miljön, liksom på erfarenheter från lagstiftningen REACH som reglerar industriella kemikalier. 

1. Kräv miljöriskbedöming också för läkemedelsprodukter som släppts på marknaden före 2006.  

2. Kräv värdering av risken för utveckling av antibiotikaresistens.

3. Utför endast en miljöriskbedömning per farmakologisk substans - inte en per företag. 

4. Förfina prioriteringsprocessen med fokus på de mest problematiska substanserna respektive testorganismer.

5. Miljöriskbedömningar ska ta hänsyn till den totala exponeringen för läkemedel med liknande verkningssätt. 
 
 
6. Alla tillgängliga ekotoxikologiska studier av tillräcklig kvalitet ska ingå i miljöriskbedömningen.
 
7. Inkludera miljörisk i analysen av nytta och kostnad när en produkt ska arknadsföras. 
 
 
8. Kräv att miljöriskbedömningar uppdateras med regelbundna intervall.
 
 
9. Inkludera risker förbundna med utsläpp från läkemedelsfabriker i miljöriskbedömningen.
 

10. Miljöriskbedömingar och information om tillverkning ska vara offentligt tillgängliga. 

MistraPharma Policy 2015
Improving environmenta risk assessment of human pharmaceuticals
  Environ. Sci. Technol.201549 (9), pp 5336–5345

Dela på:
Template by JoomlaShine