Forskningsprojektet MistraPharma, om läkemedel och miljö, höll efter åtta år sitt gravöl med ett seminarium ”Ett hållbart recept för en frisk framtid”.

Där träffades vi tre gamlingar som fick igång den här frågan för snart tjugo år sedan – Bo Gunnarsson, f.d. miljöchef på Apoteket AB, Åke Wennmalm, f.d. miljödirektör vid Stockholms läns landsting (SLL), och jag.

När LfM år 1997 skickade ut rapporten ”Läkemedel och miljö. Vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapslägevar det en icke-fråga. Mest negativa verkade våra egna läkarorganisationer och LIF vara. Men redan år 2000, när Apotekarsocieteten bjöd in till ett vetenskapligt seminarium, kom industrirepresentanter resandes från USA. LfM:s seminarier för vården 2004 och 2005 fick många besökare.

I vår rapport föreslog vi en miljömärkning av läkemedel, för att ge läkarna möjlighet att välja bättre. SLL och LIF tog sig an frågan, och nu finns miljöbedömning med i FASS, SLL tar miljöhänsyn i Kloka listan, och Läkemedelsboken har kapitel om läkemedel och miljö.

Idag är frågan om läkemedel och miljö på den internationella banan, både på EU- och på FN-nivå (se annan artikel om SAICM). Det känns hisnande.

MistraPharma har samarbetat med många institutioner inom och utom Sveriges gränser. Man har kunnat publicera sig i världens bästa publikationer för en kostnad 100 000 kr/publikation – normal kostnad är 10 gånger större. Man har också byggt upp databasen WikiPharma

MistraPharma har nu lämnat över stafettpinnen med tio rekommendationer för att förbättra miljöriskbedömningen av läkemedel.

Man föreslår också att ett nytt center för läkemedel och miljö bildas hos Läkemedelsverket.

Det vore mycket tråkigt, och skulle äventyra Sveriges höga profil när det gäller läkemedel och miljö, om MistraPharma inte fick någon form av fortsättning!

Värt är också att upprepa vad Joakim Larsson, Göteborgs universitet, även denna gång framhöll med skärpa: Vårt viktigaste svenska bidrag till läkemedelsrester i miljön och resistensutveckling är vårt system med bl.a. månadens vara där vi premierar billig tillverkning av läkemedel utan hänsyn till hur de produceras.

Författare: Ingrid Eckerman 

LYSSNA

Föreläsningarna på Youtube 


LÄS MER

Nytt center för läkemedel och miljö  Svenskt vatten.

MistraPharmas tio rekommendationer:
Läs på svenska
Läs på engelska

En frisk framtid. Läkemedel i ett hållbart samhälle  MistraPharma, Apoteket AB och SLL, 2009

Läkemedelsboken

FASS

Läkemedelsverket:
Initiativ för minskad miljöpåverkan från läkemedel Presentation av Alicja Andersson, Läkemedelsverket 8.5.2014

Stockholm läns landsting:
Rapporter och informationsmaterial
Beslutsstöd miljöklassificerade läkemedel

Apoteket AB 2005
Läkemedel och miljö

LfM
Sverige världsledande inom läkemedel och miljö Ingrid Eckerman, Läkartidningen 2010(42)
Läkemedel och miljö. Vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapsläge Ingrid Eckerman och Jehns-Christian Martineus, LfM 1997.

Industrin
Många mediciner att välja mellan, men inte för den som vill värna om miljön Sveriges Radio 5.6.2013

Dela på:
Template by JoomlaShine