Det kom ett brev från ISDE, International Society of Doctors for the Environment:

Dear friends,

After 5 years of hard work, ISDE International Secretary is glad to announce you that from NOW on Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants (EPPP) is part of the International Agenda of Chemicals.

After an intense week of discussion and deliberations, the International Conference on Chemical Management (ICCM 4) under the Strategic Approach for the International Management of Chemicals (SAICM) declares by CONSENSUS that chemicals of pharmaceutical origin present and persistent in the environment are a new and emerging issue of concern.

ISDE presented this issue at the Open Ended Working Group of SAICM on 2011 and since then have been working to make this important issue visible and comprehensible for countries and different stakeholders.

EPPP is an emerging problem and consequences on health are not yet well defined. The current scenario of pollution, by example of surface water with this kind of chemicals from pharmaceutical, is not well known either but the scientific evidence is strong and increasing fast enough to call the attention of all sectors and invite them to work together.

SAICM ICCM4 invited the different sectors to join effort to work and develop a Global Plan of Work to tackle this problem.

From now on, medical doctors and health professionals in general have a new commitment and is expected to take active part and promote actions among colleagues, Public Health authorities as well as inform patients on the best practices.

Thanks and congratulations to all of you who collaborated in making this possible.

Kind regards,

Lilian Corra, International Secretary, International Society of Doctors for the Environment – ISDEHur gick detta till? LfM presenterade problemet vid ISDE:s årsmöte i Génève 2009. Tillsammans med Lilian Corra tog vi fram ett dokument som presenterades vid ett arbetsgruppsmöte i SAICM 2011. Tyskland hakade på och ordnade ett vetenskapligt seminarium 2014. Peru och Uruguay stödde förslaget, och vid nästa arbetsgruppsmöte 2014 beslöts att föreslå SAICM att anta läkemedel och miljö som en ”emerging policy issue”. Så skedde alltså i september 2015. Under processen svenska regeringen, dvs. miljödepartementet och Läkemedelsverket, funnits med i bakgrunden.

Vad innebär detta? SAICM är FN:s kemikalie-och-miljö-organ. Här beslutas om vilka viktiga frågor man ska arbeta vidare med. Vanligen är det UNEP som tar över frågorna, men här är WHO ett alternativ. Likaså behövs ett eller ett par länder som tar ledningen. Förhandlingar pågår, vi får vänta och se.

För mig personligen känns det som en stor seger att denna fråga kommit så långt! Men mycket återstår: “631 different pharmaceuticals (and their transformation products) have been measured in the environment.”

FN

WHO/UNDP joint programme ska skapa upphandlingsregler som driver på läkemedelstillverkarna i riktning mot grönare läkemedel

SAICM ska utveckla anvisningar för hur medlemsländerna på förbrukarnivå (sjukvård/patienter) kan skydda mot läkemedelsutsläpp till miljön

EU

Vattendirektivet: Medlemsländerna ska övervaka och rapportera nivåer av estradiol, etinylestradiol och diklofenak i vattenmiljön.

IMI (Innovative Medicines Initiative): Ett av delprojekten är förbättrad riskbedömning av nya och gamla läkemedel (”EcoRiskPrediction”).

Författare: Ingrid Eckerman 

LÄS MER

SAICM

SAICM: Pharmaceutical Pollutants under the Spotlight 

Nytt tyskt dokument uppdaterat för SAICM

Läkemedels miljöeffekter – internationell utveckling på väg Presentation 2014 av Åke Wennmalm.
Dela på:
Template by JoomlaShine