plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Akademiska renar avloppsvatten med ozon

Rening av avloppsvatten från läkemedelsrester verkar vara i ropet. MistraPharmas projekt är avslutat, men förhoppningsvis får det en fortsättning i form av vattenrening.

Akademiska sjukhuset i Uppsala vill nu rena sitt eget avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. Man tänker använda ozon, som tyvärr också är en växthusgas.

Läs mer i Läkartidningen!