Arbetet med att minska mängderna läkemedel i miljön, fr.a. vatten, pågår.

Livscykelanalys

Man tittar nu på hela livscykeln. 

Så ska utsläpp av läkemedel minskas  Läkemedelsvärlden 14.4.2016 

Nationella läkemedelsstrategin

Läkemedel i miljön ingår i nationella läkemedelsstrategin.

Nationella läkemedelsstrategin 2016-2018  

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön  Läkemedelsverket 8.9.2015

Miljöindikatorer inom ramen för nationella läkemedelsstrategin  Rapport 7.9.2015

Mer kommer

Nyligen ägde en konferens rum i Uppsala, anordnad av Svenskt Vatten. Håll utkik efter kommande referat!   

Läkemedelsrester

Läkemedelsrester i dricksvatten  Svenskt Vatten

Läkemedel i miljön  Svenskt Vatten

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine