”Vi får vad vi betalar för” brukar Bengt Mattson, Pfizer och LIF, säga om vårt utbytessystem där lägsta pris gäller för subventionerade läkemedel. Inga miljöhänsyn tas, vilket innebär att de aktiva farmakologiska ingredienserna (API) oftast är tillverkade i Kina eller Indien, under förhållanden som lämnar mycket att önska. Utsläppen av läkemedel till vattendrag kan vara enorma.


Vi vet att resistensen inte håller sig lokalt där den utvecklas. Den sprider sig, bland annat genom vårt resande. När vi besöker länder i Asien kan vi räkna med att vi är koloniserade med multiresistenta bakterier när vi kommer hem. Resistensen kan sprida sig vidare i våra reningsverk.

Rapporten Bad Medicine visar att Pfizer är ett av de många företag som köper in API från Kina.

Någon förändring i denna policy verkar inte vara på väg, att döma av strategin för att bekämpa antibiotikaresistens.  Det betyder att även om vi lyckas minska förskrivningen av antibiotika inom vårt lands gränser så bidrar vi till den globala utvecklingen av resistens.

Ett annat orostecken är att det är fullständigt legalt att importera antibiotika för eget bruk via internet. Här har vi ingen kontroll över vilka preparat det gäller, dosering, indikation.

Bad Medicine. How the pharmaceutical industry is contributing to the global rise of antibiotic-resistant superbugs. SumOfUs 2015.
Summary  
Full report 

Swedish strategy to combat antibiotic resistance Antagen av Regeringskansliet 21.4.2016 
Dela på:
Template by JoomlaShine