Inför den nationella läkemedelsstrategin (NLS) 2015 tog Läkemedelsverket fram särskilda miljökriterier. Läkemedlens påverkan på miljö ska minska lokalt och globalt.

Arbetsgruppen rekommenderade att följande 22 läkemedel i miljön ska följas:

Ciprofloxacin Persistent, påvisad resistensutveckling i miljön

Citalopram Har hittats i fisk, dricksvatten, PBT 9, relativt stor användning

Clarithromycin Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten

Diklofenak Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, har hittats i dricksvatten och råvatten, toxicitet vid relevanta halter

Erytromycin Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten

Estradiol Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, medelhög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter

Etinylestradiol Watch List enligt EU:s ramdirektiv för vatten, hög miljörisk i FASS, toxicitet vid relevanta halter

Flukonazol Har hittats i slam, ytvatten och dricksvatten

Ibuprofen Stor användning, stor andel receptfritt, har hittats i ytvatten

Karbamazepin Har hittats i dricksvatten och ytvatten

Ketokonazol Har hittats i slam, problematiska beredningsformer (t.ex. schampo)

Levonorgestrel Starkt bioackumulerande, PBT 9

Losartan Stor användning

Metoprolol Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam

Metotrexat Okänd miljöpåverkan/förekomst, cytostatikum som används i hemmet

Naproxen Har hittats i dricksvatten och ytvatten, ökning (då den ofta ersätter diklofenak)

Oxazepam Har hittats i dricksvatten, ytvatten och fisk. Toxicitet vid relevanta halter

Sertralin Medelhög risk i FASS, har hittats i ytvatten, fisk och slam

Sulfametoxazol Har hittats i ytvatten, fisk och slam

Tramadol Har hittats i dricksvatten och ytvatten

Trimetroprim Stor användning, har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam

Zolpidem Har hittats i dricksvatten, ytvatten och slam
Dela på:
Template by JoomlaShine