Några aktuella och gamla nyheter om läkemedel i miljön.

Ny databas för miljöfarliga läkemedel

Stockholms läns landsting har lanserat en databas över läkemedel med miljöpåverkan.

Läs på JanusInfo  

Till databasen. Här hittar du också länkar till aktuella rapporter och artiklar.

Listan 2016  

Norrtälje sjukhus slänger mindre mängder läkemedel

På Norrtälje sjukhus har man utvecklat rutiner för att använda alla läkemedel före bäst-före-datum.

Läs mer!

P-pillerutsläpp påverkar flera generationer

Kanske bidrar vår konsumtion av p-piller till minskningarna av fiskbestånden? 

Läs mer!

EPPP = Environmentally Persistent Pharmaceutical Pollutants

Det var som långlivade miljöförorenande substanser som frågan om läkemedel i miljön blev antagen som ett kommande ämne i SAICM, FN:s organ för kemikalier i miljön, september 2015. Frågan väcktes av ISDE, International Doctors for the Environment, efter inspiration från LfM.

Nu har arbetet med att ta fram en handlingsplan påbörjats.

Läs aktuell information  

Läs om förarbetet  

Dela på:
Template by JoomlaShine